Dogradnja kanalizacijske mreže u Kaptolu

Dogradnja kanalizacijske mreže u Kaptolu

27. studenoga 2018. godine započeli su radovi na izgradnji dijela kanalizacijske mreže u naselju Kaptol. Tvrtka Tekija d.o.o. provela je postupak javne nabave te izabrala najpovoljnijeg izvođača radova (Niskogradnja Marijanović d.o.o.) koja bi trebao u roku od 4 mjeseca izvesti sve predmetne radove

(iskop 1555 m kanalizacijske mreže, izgradnja 55 revizijskih okana te izgradnja jedne crpne stanice) . Vrijednost ugovorenih radova je cca 1.300.000,00 kn bez PDV-a. Općina Kaptol osigurat će 1.200.000,00 kn dok će ostatak sufinancirati Tekija d.o.o..