Postavljeno novo krovište na zgradi Češke besede

Postavljeno novo krovište na zgradi Češke besede

Tik prije najavljenih snježnih oborina, izvođač radova uspio je dovršiti I. fazu radova na sanaciji opožarene zgrade Češke besede u Kaptolu.

Navedeni radovi obuhvaćali su čišćenje nagorjelog materijala te postavljanje kompletnog novog krovišta. Vrijednost navedenih radova je oko 250.000,00 kn. II. Faza radova planirana je na proljeće 2019. godine, kada će se raditi na uređenju unutrašnjeg dijela zgrade.  Procijenjen vrijednost II. Faze radova je oko 200.000,00 kn