Sanacija županijske ceste

Sanacija ŽC Kaptol - Ramanovci


Županijska uprava za ceste ovih dana radila je i na području Općine Kaptol. Radovi su izvođeni na sanaciji županijske ceste Kaptol - Ramanovci, te sve do Eminovaca. Cesta je u potpunosti sanirana, te se promet njome odvija neometano. ŽC koje prolaze kroz našu Općinu sada su u potpunosti sanirane i obnovljene. Podsjetimo se da je ŽUC 2008. godine radio na sanaciji ŽC Velika - Kaptol - Kutjevo, 2009. godine sanirana je cesta Kaptol - Alilovci, te Kaptol Doljanovci, a 2010. godine Kaptol - Ramanovci. Ostale,  lokalne ceste na podrućju Općine Kaptol, Općina sanira prema potrebi, a financira ih iz vlastitog proračuna.