Obnova dijela krovišta

Započelo ovogodišnje uređenje tvrđave u Kaptolu


 

 

Ovih dana započelo je uređenje tvrđave u Kaptolu. Kako doznajemo, planom je predviđeno uređenje krovišta sakristije, te uređenje krovišta na crkvi sv. Jurja. Toranj na slici gore nekada ja bio zvonik crkve sv. Jurja, a sama crkva bila je smještena na zapdnoj strani tvrđave tj. pod obnovljenom kupolom. Osim krovišta uredit će se i kat nad sakristijom prema prvotnom obliku.

 

Strop nad sakrisitjom - drvene grede i daske