U 2021. g. za izgradnju kanalizacijske mreže u Kaptolu 800.000,00 kn

U 2021. g. za izgradnju kanalizacijske mreže u Kaptolu 800.000,00 kn

Hrvatske vode odobrile su 500.000,00 Kn za izgradnju dijela kanalizacijske mreže u naselju Kaptol, točnije u Vetovačkoj ulici. Naime, nakon rebalansa proračuna Hrvastkih voda odobrena su sredstva za nastavak izgradnje sustava odvodnje naselja Kaptol i Komarovci koji se postepeno gradi već 20 godina i preostalo je izgraditi u Kaptolu Vetovačku ulicu te cijelo naselje Komarovci. Cjelokupna investicija za dovršetak navedenog sustava iznosi 3.600,00 Kn dok će investicija u Vetovačkoj ulici iznositi 800.000,00 Kn od čega je Općina osigurala 300.000,00Kn a ostatak od 500.000,00 Kn Hrvatske vode. Početak radova uvelike će ovisiti o uspješno provedenom postupku javne nabave, ali za očekivati je da će to biti u rujnu.