Rekonstrukcija Majstorske ulice u Kaptolu

Rekonstrukcija Majstorske ulice u Kaptolu

Općina Kaptol provela je postupak javne nabave za rekonstrukciju Majstorske ulice u Kaptolu. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 521.000,00 €. Sveukupno je pristiglo 5 ponuda a kao najpovoljnija odabrana je ponuda ponuditelja Niskogradnja Marijanović d.o.o. Za navedeni zahvat Općina Kaptol potpisala je 22.03.2024. ugovor s izvođačem radova. Ukupna ugovorena vrijednost radova za cijelu ulicu iznosi 522.000,00 €. U 2024. planirana je prva faza radova koja uključuje izgradnju novog mosta te uređenje prilaza mostu, vrijednosti 163.000,00 €. Predviđeni rok za izvršenje radova prve faze je 90 dana, a radovi će početi početkom travnja. Druga faza radova izvodit će se početkom 2025. U drugoj fazi predviđeni su svi ostali radovi ( izgradnja nogostupa, duž cijele ulice, izgradnja otvorenog i dijelom zatvorenog sustava oborinske odvodnje te postavljanje novog kolnika kroz cijelu ulicu). Prva faza radova velikim dijelom financirat će se iz proračuna Općine Kaptol, a dio sredstava osigurat će i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (36.000,00 €).