Završetak radova

Završetak radova u Kaptolu

Radovi na rekonstrukciji raskrižja u Kaptolu su završeni, te se istim može nesmetano prometovati. Svečano puštanje u rad semafora održat će se u srijedu, 20. srpnja 2011. godinu u 11:45 sati. Svečano će semafor pustiti u rad Župan Požeško-slavonske županije.