Pogodno vrijeme za građevinske radove

Radovi u lipnju i srpnju

Ljetne vrućine koje su vladale zadnjih mjesec dana bile su idealne za građevinske radove. U predviđenom razdoblju završena je jedna od najzahtjevnijih etapa kanalizacijske mreže te je omogućen priključak stanovnicima triju ulica naselja Kaptol za spajanje na mrežu. Osim kanalizacije pogodno vrijeme iskorišteno je i za uređenje nerazvrstanih cesta i poljskih putova, a koje uređuje i održava Općina Kaptol. Temeljem provedene javne nabave, održavanje nerazvrstanih cesta pripalo je tvrtci Promet građenje. Osim nasipanja cesta izvođeni su i dodatni radovi: sanacija ilegalnih deponija smeća, čišćeni su i uređivani jarci uz ceste, popravljani te izgrađeni novi cestovni prijelazi. Komunalni pogon je pak s vlastitim strojevima čistio javne površine, bankine i jarke uz ceste (malčiranjem). Uređenje javnih površina nastavit će i dalje, a neki od predviđenih radova su: uklanjanje visokog drveća s javnih površina Općine, postavljanje pano sa znakom zabrane odlaganja smeća na već sanirana odlagališta, te slični radovi koji doprinose očuvanju krajolika i njegovu uređenju.