Sanacija županijske cete Kaptol - Ramanovci

Postavljanje asfaltnog sloja

Dana 30. listopada započela je sanacija županijske ceste Kaptol - Ramanovci. Planom je predviđena sanacija oštećenih dijelova kolnika te postavljanje novog sloja asfalta duž cijele trase predviđene za sanaciju (spoj ulice Ramanovačke i Vetovačke do naselja Ramanovci oko 3,5 km). Pozivaju se vozači da 02. studenog (petak) koriste alternativne pravce jer će cesta biti zatvorena za promet.