Uređenje vodotoka

Preusmjerenje Bistre

Hrvatske vode nastavljaju s ulaganjem na području Općine Kaptol u tijeku je rekonstrukcija vodotoka Bistre. Imenovani vodotok preusmjerit će se u vodotok Kaptolka te će se time onemogućiti njegovo izlijevanje te plavljenje ulice i privatnih posjeda.

   

Prijašnje stanje vodotoka: 

uslijed večih kiša...