Rekonsturkcija JR i NN mreže

jr kaptol Medium

Ovih dana započela je rekonstrukcija javne rasvjete i NN mreže u Kaptolu i to na trgu Vilima Korajca. Cjelokupna NN mreža stavlja se pod zemlju, a paralelno s ovim radovima postavit će se i nova LED javna rasvjete. Cjelokupan projekt rekonstrukcije javne rasvjete i NN mreže vrijedan je cca 160.000,00 kn. Osim na trgu u Kaptolu, Općina će napraviti i rekonstrukciju javne rasvjete u ulici Ramanovačkoj te će tim projektom završiti cjelokupna rekonstrukcija javne rasvjete na području cijele Općine