Potpisan ugovor za izgradnju kanalizacije Češljakovci i Golo Brdo

JoomGallery is not installed.

Koliko je nekada teške teško i mukotrpno provesti postupak javne nabave potvrđuje činjenica da je Općina Kaptol postupak javne nabave za projekt Izgradnja sustava odvodnje i pročistača otpadnih voda naselja Češljakovci i Golo Brdo započela još sredinom travnja, a

ugovor s izabranim izvođačem potpisan je tek 27. studenog 2014. U prostorijama općinske vijećnice povodom potpisivanja  ugovora sastali su se predstavnici naručitelja, izabrana zajednica ponuditelja (Vodoprivreda Vinkovci i AMM iz Vinkovaca), nadzorni inženjer, predstavnici Tekije d.o.o. kao i svi podizvoditelji s namjerom da osim potpisa dogovore i daljnju dinamiku radova. Općina Kaptol kao naručitelj već je provela postupak nabave za novčani kredit tako da investitor još ove godine može fakturirati privremene situacije. Zaključak radnog sastanka je da će se odmah krenuti u izradu elaborata iskolčenja te će se iskolčiti trasa. Ukoliko vremenski uvjeti dozvole, izvođač će pripremne radove započeti već prije Božića. Rok za izvršenje radova na ovom projektu je 9 mjeseci, a izvođač je već sada napomenuo ukoliko ne bude kišnih dana kao ove godine da će radovi biti završeni do početka srpnja 2015. godine.  Ukupna vrijednost projekta prema potpisanom ugovoru je 4.498.612,64 kn.

prilogg Obavijest o sklopljenim ugovorima.pdf

{joomplucat:13 limit=4}