Obavijest poljoprivrednicima – prijava poticaja

Obavijest poljoprivrednicima – prijava poticaja

Rok za prijavu poticaja (Jedinstveni zahtjev za potporu) je 15.06.2020. Ukoliko pojedini poljoprivrednici sami ne znaju ispuniti zahtjev putem agroneta, istima će pomoći djelatnici Savjetodavne službe ili djelatnici Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Osim popunjavanja zahtjeva prilikom predaje potrebno je priložiti i petogodišnji plan gnojidbe te potvrdu o educiranju (isto se prilaže samo ukoliko poljoprivrednik koristi neku od mjera za očuvanje tla). Zahtjev se podnosi u dva primjerka, te oba moraju biti potpisana. Zahtjev se šalje poštom. Nije moguće niti dozvoljeno odnijeti zahtjev osobno. Nakon što djelatnici Agencije provjere sve upisane podatke, poštom će jedan primjerak zahtjeva vratiti pošiljatelju.
Kontakt podatci Agencija za plaćanje Požega: 034/276-108, 034/272-167, 034/638-306, 638-008, 034/639-009, 034/313-097, 034/638-305, 034/638-308
Kontakt podatci Savjetodavne službe Kaptol: 091/4882-825, 034/313-941, 034/313-942, 034/313-943, 034/313-944