Preporuke za zaštitu 08.06.2020.

Preporuke za zaštitu 08.06.2020.

Obavijest voćarima: Proizvođače jabuka i krušaka savjetujemo da izvrše zaštitu protiv čađave krastavosti izvršiti kombinacijom pripravka: Indar 5 EW, Domark 40 ME, Score 250 EC, Difcor, Faban Scala (ove navedene pripravke primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji!)

u kombinaciji s preventivnim ili kontaktnim fungicidom protiv krastavosti: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Captan 80 WG, Polyram.DF. Savjetujemo i primjenu fungicida protiv uzročnika bolesti pepelnice u nasadima jabuka, izrežu zaražene mladice i upotrijebe jedan od fungicida: Luna experience, Stroby WG, Zato 50 WG, Zato Plus. Proizvođače bresaka i nektarina upozoravamo da je potrebno ponoviti zaštitu protiv šupljikavosti lista i primijeniti Captan WP 50 ili Kastor, u nasadima bresaka i nektarina ima dozvolu i Delan 700 WDG. Protiv pepelnice na breskvama i nektarinama upotrijebiti: Nativo i Luna experience ( djeluju i protiv truleži) ili Chromoslul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG. Protiv lisnih uši: : Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Movento. U nasadima lijeske preporučujemo izvršiti zaštitu od uzročnika bolesti : pjegavosti lista i sive pjegavosti jednim od pripravaka : Signum ( 2 puta u vegetaciji) ili Systhane 20 EW ( 3 puta u vegetaciji). Protiv lisnih uši upotrijebiti: Rotor super, Decis 100.
Obavijest vinogradarima! Upozoravamo vinogradare da je od zadnje preporuke prošlo deset dana i palo između 10 i 15 litara kiše. Stoga je potrebno početkom cvatnje vinove loze izvršiti zaštitu sistemičnim fungicidima protiv plamenjače i primijeniti jedan od fungicida: Forum Star, Mikal Premium F, Ampexio, Galben F, Ridomil Gold MZ Pepite, Cursate F, Pergado F, Verita, Acrobat MZ WG. Protiv pepelnice upotrijebiti jedan od sistemičnih fungicida: Luna expirience, Falcon EC 460, Dynali, Folicur EW 250, Nativo, Collis, Systhane 24 E, Vivando, Talendo, Topas 100 EC, Stroby WG.

Obavijest ratarima! Proizvođače češnjaka i luka upozoravamo da je potrebno nasade zaštititi od uročnika bolesti plamenjače( Peronospora destructor), hrđe, bijele truleži i sive plijesni koristeći se jednim od dozvoljenih pripravaka. Protiv plamenjače : Ridomil Gold MZ Pepite, Acrobat MZ WG, Galben M, Ortiva , Fantic M i dr. Protiv hrđe: Score 250 EC, Difcor EC, Ortiva , Luna experience te Signum koji ima djelovanje na hrđu i bijelu plijesan. Fungicidima dodati okvašivač. Zabilježene su značajne kolonije lisnih uši na povrtnim kulturama na otvorenom: rajčici, paprici, krastavcima, mahunama, tikvama, grahu i dr. Za masovni ulov mogu se postaviti i žute ljepljive ploče iznad povrtnih kultura koje značajno smanje napad ili nema potrebe tretiranja. Preporučujemo povrtlarima koji imaju napad lisnih uši da izvrše zaštitu koristeći se jednim od dozvoljenih insekticida: Closer, Movento, Teppeki 500 WG, Rotor Super, Karate Zeon. Potrebno je izvršiti i zaštitu od plamenjače , koncentrične pjegavosti, hrđa i antraknoza koristeći se jednim od fungicida: Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Tazer. Nasad krumpira potrebno je zaštititi od plamenjače i koncentrične pjegavosti jednim od fungicida: Acrobat MZ WG, Electis WG, Zakeo 250 SC, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Star 80 WP.
Kod kasnije sađenog krumpira uočen je izlazak ličinki iz jaja krumpirove zlatice. Za suzbijanje može se koristiti : Mospilan 20 SG, Laser, Alverde SC, Coragen SC, Cythrin Max, Match 050 EC i dr.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS). Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.