12. Sjednica Općinskog Vijeća

vijece12. sjednica Općinskog vijeća Općine Kaptol održat će se 23. lipnja 2015. godine (UTORAK) u 20:00 sati u općinskoj vijećnici. Predloženi dnevni red sjednice je slijedeći: 
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.
2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Kaptol za 2015. godinu.
3. Prijedlog Odluke o usklađenju PPU Općine Kaptol.
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol.
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika.
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.
7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Kaptol za 2015. Godinu.
8. Pitanja i prijedlozi o različitom.