Prijedlog proračuna za 2016. godinu

proracunSukladno zakonskim odredbama, načelnik Općine Kaptol izradio je prijedlog proračuna za 2016. godinu te projekcije. Prijedlog proračuna sa svim pripadajućim materijalima poslan je svim vijećnicima Općinskog vijeća Općine Kaptol, a ovim putem javno je objavljen kako bi i

drugi imali uvid te do njegovog donošenja mogli uputiti svoje primjedbe na ovako sačinjen prijedlog.  Pisane primjedbe mogu se dostaviti poštom ili osobno na adresu: Općina Kaptol, Školska 3, 34334 KAPTOL najkasnije do 10. prosinca 2015. god.

  1. Proračuna 2016. - Naslovnica.pdf
  2. Proračun 2016. – Opći dio prihodi.pdf
  3. Proračun 2016. – Opći dio rashodi.pdf
  4. Proračun 2016. – Poseban dio organizacijska i ekonomska klasifikacija.pdf
  5. Proračun 2016. – Poseban dio programska klasifikacija.pdf
  6. Projekcije 2016. –Račun financiranja.pdf