Nove sadnice za Češljakovce i Golo Brdo

nas zeleni sokak 3 20151118 1565560236Lokalna akcijska grupa Barun Trenk sa sjedištem u Kaptolu prijavila je u proljeće 2015. godine projekt „Naš zeleni sokak“ na natječaj zaklade Slagalica. Projektom je predviđana obnova stabala u naseljima Češljakovci i Golo Brdo, koja su zbog izgradnje kanalizacijske mreže

bila uklonjena. Zaklada Slagalica prihvatila je projekt te financirala nabavku sadnica u visini 12.200,00 kn. Volonterskom akcijom djelatnika Općine Kaptol, djelatnika LAG-a, lokalnog stanovništva te djece iz ova dva naselja projekt je uspješno realiziran i stabla su posađena 03. Studenoga 2015. godine. Posađeno je 29 stabala javora . Stabla su posađena na javna mjesta na kojima ne smetaju električnim vodovima, te u skladu s voljom građana. Ukoliko bude još ovakvih i sličnih projekata, zasigurno će se u ova dva naselja posaditi još stabala.