Privremena regulacija prometa

Obilazak1Na temelju Odluke o privremenom zatvaranju ceste, KLASA:340-09/15-03/20, URBROJ:2177/0-1-01/SA-15-720, koju je izdala Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije, dana 25. studenog 2015. godine, općinski načelnik Općine Kaptol daje slijedeću:

OBAVIJEST
o privremenom zatvaranju ceste

Obavještavamo sve sudionike prometa na županijskoj cesti ŽC 4101, Biškupci-Kutjevo, da se zbog radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Češljakovci i Golo brdo, dana 02.12. 2015. godine (srijeda) u vremenu od 09:00 do 14:00 sati zatvara sav promet na navedenoj cesti između naselja Češljakovci i Golo Brdo. Promet za osobna i laka dostavna vozila preusmjerava se preko naselja Češljakovci -Golo Brdo i obrnuto.
Promet za teška teretna vozila preusmjerava se pravcem Kaptol-Požega-Velika i obrnuto. Molimo sve sudionike prometa za razumijevanje i poštivanje privremene regulacije prometa.

Općinski načelnik:

Mile Pavičić, ing.v.r.