Isplata naknada za biračke odbore

NOVAC 20 03 2013Općina Kaptol ovim putem obavještava sve članove biračkih odbora (oni koji su radili na kutijama) kako im je naknada uplaćena 08. prosinca 2015. godine. Članovima stalnih i proširenih sastava naknada će biti uplaćena 09. ili 10. prosinca 2015. godine. Sve naknade uplaćene su, odnosno bit će uplaćene na žiro ili tekuće račune.