15. Sjednica Općinskog vijeća

vijece15. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kaptol održat će se u ponedjeljak, 21.12.2015. godine s početkom u 18:00 sati, u općinskoj vijećnici.  Predloženi dnevni red sjednice je slijedeći:

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu.
3. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu.
4. Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol za 2015. godinu.
5. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol za 2016. godinu.
6. Prijedlog Socijalnog plana Općine Kaptol za 2016. godinu.
7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2016. godinu.
8. Prijedlog Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2016. godinu.
9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu u Općini Kaptol.
10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Kaptol.
11. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka u 2016. godini.
12. Prijedlog Odluke o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda.
13. Prijedlog Odluke o sufinanciranju boravka djece u vrtićima.
14. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za novorođenčad.
15. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu .
16. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2015. godinu.
17. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2015. godinu.
18. Prijedlog izmjena Socijalnog plana Općine Kaptol za 2015. godinu.
19. Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Kaptol.
20. Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Kaptol.
21. Pitanja i prijedlozi o različitom.