Povrat poreza za 2015. godinu

povrat porezaBitne informacije: Porezne prijave podnose se do 29.02.2016. godine. ZPP-DOH obrasci dostavljaju se u nadležnu poreznu ustanovu do 29.02.2016. godine. Svi porezni obveznici rješenja bi trebali primiti do 30.06.2016. godine. Rok za žalbu bit će upisan u rješenju, a zadnji datum je 01.08.2016. godine. Prema svemu navedenom, svi koji imaju pravo na povrat više uplaćenog poreza, povrat mogu očekivati oko 15.08.2016. i nadalje, prema rasporedu isplata kako to odredi Porezna uprava.


Dosadašnjih godina svatko tko je tko je živio na nekom od oblika potpomognutih područja (brdsko planinska, ratom ugrožena,…) podnosio je poreznu prijavu za povrat poreza. Uvođenjem JOPPD obrasca stvoreni su uvjeti automatske obrade poreznih prijava kod onih građana kod kojih nije došlo do promjene na PK kartici, odnosno ako su promjene pravovremeno napravljene. Porezna uprava objavila je na svojim stranicama uputu tko je obveznik podnošenja poreznih prijava. Možemo reći kako zakonsku obvezu podnošenja poreznih prijava imaju samo: obrtnici, pomorci i umirovljenici koji primaju punu ili dio mirovine iz neke druge države. Prema navedenomu sve ostale fizičke osobe ne moraju podnositi prijave, odnosno za njih će Porezna uprava sama napraviti obračun te poslati rješenje na kućnu adresu.
Možda je malo nejasno ali to izgleda ovako. Ako niste obrtnik, pomorac ili umirovljenik koji mirovinu prima iz neke druge države ne morate podnositi poreznu prijavu. Porezna uprava će do 30. lipnja 2016. na osnovu podataka s kojima raspolaže sama utvrditi visinu godišnjeg poreza na dohodak te putem rješenja obavijestiti građane. Svatko tko smatra da je na neki način zakinut ima se pravo žaliti.
Ono što se popunjavalo u obrascu DOH, u rubrici Uzdržavani članovi uže obitelji sada se popunjava u zasebnom obrascu ZPP-DOH.
Zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku ili ZPP-DOH.
ZPP –DOH podnosi se do 29.02.2016. godine radi priznavanja poreznih olakšica (uzdržavani članovi, invalidnost, uvećanje osobnog odbitka po osnovi prebivališta na potpomognutim područjima, dana darovanja,…).
Primjer: Osoba XX je za 2015. godinu ostvarila plaću kod poslodavca, ali na svojoj PK kartici nije iskazala uzdržavanog člana obitelji. U ovom slučaju osoba XX ne popunjava obrazac DOH nego samo obrazac ZPP-DOH kojim će si uvećati osobni odbitak a na temelju tih podataka Porezna uprava će sama napraviti obračun poreza.
Ukoliko vam način obračuna povrata poreza i dalje nije jasan, detaljnije pročitajte na stranicama Porezne uprave, odnosno pročitajte skraćenu verziju prijava poreza na dohodak za 2016. godinu.
Kalkulator Erste banke za obračun poreza za 2016. godinu - xlsxkalkulator.xlsx  (napomena: Općina Kaptol kao i sve druge općine i gradovi Požeško-slavonske županije (osom grada Požege) svrstane su u P2 područje, s osobnim odbitkom od 3.000,00 kn/mjesečno odnosno za 2015. godinu 36.000,00 kn). Dosadašnje Izjave o prebivalištu/boravištu, više se ne popunjavaju. 
Obrazac DOH za 2016. godinu - pdfObrazac DOH.pdf
Obrazac ZPP-DOH - pdfObrazac ZPP-DOH.pdf