19. Sjednica Općinskog vijeća

vijece19. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kaptol održat će se 07. rujna 2016. godine s početkom u 20:00 sati u općinskoj vijećnici. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:


1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu.
3. Izvješće o radu općinskog načelnika za period od 01.01.2016. godine do 30.06.2016. godine.
4. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kaptol za 2016. godinu.
5. Prijedlog Programa utroška sredstava za 2016. godinu od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.
6. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o grobljima.
8. Pitanja i prijedlozi o različitom.