Zaključak sa 19. sjednice Općinskog vijeća

vijeceOpćinsko vijeće Općine Kaptol održalo je u srijedu, 07.09.2016. svoju 19. Sjednicu. Sjednici je prisustvovalo 11 od ukupno 13 vijećnika te su svi prijedlozi odluka jednoglasno usvojeni. Najviše zanimanja izazvao je polugodišnji izvještaj o ostvarenju proračuna koji je načelnik detaljno pojasnio.

Ostvarenje prihoda na visokih je 75% premda su gotovo svi prihodi iznad 50% od planiranog godišnjeg ostvarenja. Ukupni rashodi na razini su od 42% ostvarenje iz razloga jer se veće investicije završavaju u drugoj polovici godine, odnosno još nisu ispostavljene okončane situacije za sve radove u tijeku. Na kraju sjednice načelnik je upoznao vijećnike kako je IPARD projekt završen te kako je općini isplaćeno 98% planiranih sredstava. Leasing za komunalnu opremu je istekao te je ona sada prešla u vlasništvo Općine. Pod točkom razno nije bilo značajnijih rasprava.