21. sjednica Općinskog vijeća

vijece 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Kaptol  održa će sei 19. prosinca 2016. godine (PONEDJELJAK) u 18:00 sati u općinskoj vijećnici. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice .
2. Analiza sustava civilne zaštite za Općinu Kaptol u 2016. g.
3. Prijedlog Odluke o prijedlogu kandidata za suce porotnike Županiskog suda u Sl. Brodu, Stalna služba u Požegi.
4. Prijedlog Odluke o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Kaptol.
5. Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu sa obrazloženjem i projekcijama za 2018. i 2019. godinu.
6. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu.
7. Prijedlog Godišnjeg plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2017.g. - 2019. g..
8. Prijedlog Odluke o suglasnodti za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Novi Bešinci-Bešinci“..
9. Prijedlog Socijalnog plana Općine Kaptol za 2017. godinu.
10. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i Općini Kaptol za 2017. godinu.
11. Prijedlog Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2017. godinu.
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu u Općini Kaptol.
13. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
14. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka u 2017. godini.
15. Prijedlog Odluke o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda.
16. Prijedlog Odluke o sufinanciranju boravka djece u vrtićima.
17. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava za novorođenčad.
18. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu.
19. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2016. godinu.
20. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2016. godinu.
21. Prijedlog izmjena Socijalnog plana Općine Kaptol za 2016. godinu.
22. Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
23. Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Kaptol.
24. Pitanja i prijedlozi o različitom.