Zaključak s 22. sjednica Općinskog vijeća

vijeceOpćinsko vijeće Općine Kaptol održalo je dana 20.03.2017. svoju 22 sjednicu Općinskog vijeća. Dnevni red sjednice brojao je 16. točaka i sve su usvojene jednoglasno. Najzanimljivije točke dnevnog reda bile su Obračun proračuna za 2016. godinu te Rebalans proračuna za 2017. godinu.

Prema obračunu proračuna za 2016. godinu, Općina Kaptol ostvarila je ukupno 9.473.175,39 kn ili 99,47% planiranih prihoda, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 9.574.233,03 kn ili 97,27 %. Manjak prihoda od 101.000,00 kn pokriven je prenesenim viškom iz ranijih razdoblja tako da su raspoloživa,  neutrošena sredstva za 2017. godinu iznosila 255.255,71 kn. Budući da proračun potrebno uravnotežiti (izjednačiti prihode i rashode) odmah je napravljen i rebalans proračuna za 2017. godinu. Rebalansom su uvećani prihodi ne samo za neutrošena sredstva u 2016. godini nego je uvršteno i dva projekta koje će Općina kandidirati, tako da je proračun sada uvećan na 10.700.000,00 kn. Neki od značajnijih planiranih rashoda u 2017. g. su: Izgradnja kanalizacije Alilovci 900.000,00 kn, rekonstrukcija Trga V. Korajca u Kaptolu 3.500.000,00 kn, rekonstrukcija nerazvrstane ceste Bešinci – N. Bešinci 2.000.000,00 kn, modernizacija Zelene ulice u Kaptolu 315.000,00 kn, Modernizacija dijela ulice u naselju Podgorje 175.000,00 kn. Od projektne dokumentacije u tijeku je izrada: dokumentacija za dječji vrtić u Kaptolu, dokumentacija za nogostup u Kaptolu, dokumentacija za uređenje nerazvrstane ceste. Općinsko vijeće Općine Kaptol do lokalnih izbora održat će još jednu sjednicu Vijeća.