4. Sjednica Općinskog vijeća

4. Sjednica općinsko vijeća održat će se u utorak 19. prosinca u općinskoj vijećnii, s početkom u 17:30 sati.  Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.
2. Izvješće Mandatne komisije
3. Analiza sustava civilne zaštite za Općinu Kaptol u 2017. g.
4. Prijedlog Odluke o usvajanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. br. 1156 u k.o. Kaptol.
5. Prijedlog Odluke o promjeni statusa i kulture javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br. 2287 u k.o. Kaptol.
6. Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu sa obrazloženjem i projekcijama za 2018. i 2019. godinu.
7. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu.
8. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Općine Kaptol.
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija.
10. Prijedlog Progama poticanja malog gospodarstva.
11. Prijedlog Godišnjeg plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2018.g. - 2020. g..
12. Prijedlog Socijalnog plana Općine Kaptol za 2018. godinu.
13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i Općini Kaptol za 2018. godinu.
14. Prijedlog Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2018. godinu.
15. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općini Kaptol.
16. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
17. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka u 2018. godini.
18. Prijedlog Odluke o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda u 2018. godini.
19. Prijedlog Odluke o sufinanciranju boravka djece u vrtićima u 2018. godini.
20. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava za novorođenčad u 2018. godini.
21. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu.
22. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2017. godinu.
23. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2017. godinu.
24. Prijedlog izmjena Socijalnog plana Općine Kaptol za 2017. godinu.
25. Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
26. Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
27. Pitanja i prijedlozi o različitom.