Zaključak sa 4. sjednice Općinskog vijeća

c_300_270_16777215_0_0_images_slike2014_vijece.jpg

Općinsko vijeće Općine Kaptol održalo je dana 19. prosinca svoju 4. sjednicu Vijeća, ujedno i posljednju ovogodišnju sjednicu. Dnevni red brojao je 26 točaka i sve su usvojene jednoglasno.

Uravnoteženjem prihoda i rashoda za 2017. godinu, proračun je sveden na 5.400.000,00 kn. Proračun za 2018. godinu predviđen je u iznosu od 10.280.000,00 kn. Razlog zašto je proračun dvostruko veći od očekivanoga su u njega uključene investicije (uređenje trga 3.500.000,00 kn i rekonstrukcija nerazvrstane ceste 2.000.000,00 kn koje je Općina aplicirala i za koje još nema rezultata. Osim svih zakonskih obveza, proračunom za 2018. predviđeno je po prvi puta 100.000,00 kn za stipendiranje studenata te 100.000,00 kn za program poboljšanja gospodarstva na području Općine Kaptol. Sufinanciranje cijene vrtića ove od Nove godine povećava se sa  600 na 700,00 kn za svako dijete, Rodiljne naknade umjesto dosadašnjih 600,00 kn bit će 1.000,00 kn dok će sufinanciranje osjemenjivanja goveda biti 70,00 kn umjesto dosadašnjih 60,00 kn.