5. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kaptol

c_300_270_16777215_0_0_images_slike2014_vijece.jpg

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Kaptol održat će se 29. siječnja  2018. godine (PONEDJELJAK) u prostorijama općinske vijećnice s početkom u 17:30 sati. Predloženi dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.
2. Prijedlog Statuta Općine Kaptol.
3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kaptol.
4. Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kaptol.
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Kaptol
6. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.
7. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Općine Kaptol u 2018. godini.
8. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kaptol za 2018. godinu.
9. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kaptol za 2018. godinu.
10. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Kaptol.
11. Razmatranje pisma namjere za kupoprodaju nekretnina u k.o. Doljanovci.
12. Prijedlog Odluke o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za razdoblje od 2018. do 2023. godine.
13. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Općine Kaptol.
14. Pitanja i prijedlozi o različitom.