Novi instrumenti za školski orkestar

Novi instrumenti za školski orkestar

Sukladno svojim mogućnostima, Općina Kaptol i ove je godine sufinancirala nabavku instrumenata za školski orkestar. Ove je godine za školski tamburaški orkestar donirana oprema u vrijednosti cca 10.000,00 kn (nabavljene su dvije tambure i šest stalaka za note).