Prva sjednica Općinskog vijeća bez papira

Prva sjednica Općinskog vijeća bez papira

03. travnja 2018. godine, Općinsko vijeće Općine Kaptol održalo je svoju šestu sjednicu.

Ovo je bila prva sjednica Općinskog vijeća koja je održana bez papirnatih materijala, odnosno svi vijećnici Općine Kaptol dobili su tablete, na koje su im e-mailom dostavljeni svi materijali za sjednicu, tako da je napravljena znatna ušteda na papiru, tonerima i dostavi materijala, vremenu utrošenom na pripremu materijala. Naravno čuvajući papir dali smo svoj mali doprinos i očuvanju naših šuma. Svi vijećnici sa oduševljenjem su prihvatili ovakav način rada, koji se pokazao znatno lakšim i jednostavnijim za snalaženje nego do sada sa gomilom papira.