Polugodišnje ostvarenje proračuna Općine Kaptol

Polugodišnje ostvarenje proračuna Općine Kaptol

Proračunsko polugodište završava sa 30.06. te donosimo kratak pregled ostvarenja prihoda i rashoda unutar promatranog razdoblja. Od 01.01.2018. – 30.06.2018. Općina Kaptol ostvarila je prihode u iznosu od 3.845.000,00 kn odnosno 29% planiranih sredstava.

Rashodi su realizirani u iznosu od 2.745.000,00 kn ili 19% od planiranog. U odnosu na prvo polugodište 2017. godine ovo je značajno povećanje prihodovne strane. Porezna reforma koja je uvedena donijela nam je  1.000.000,00 kn više u prvoj polovici godine ili realno gledano, ostvarili smo prihoda više za 40% u odnosu na prošlu godinu. Uspoređujući rashode za prvi dio 2017. g. i prvi dio 2018.  g. možemo reći da su oni podjednaki što govori i podatak da smo ove godine rashode povećali tek za 0,46%. O izvršenju polugodišnjeg proračuna više će biti nakon sjednice Vijeća, jer je jedna od točaka dnevnog reda i Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna.