Prijedlog proračuna za 2019. godinu

opcina_kaptol_logo.jpg

Općina Kaptol objavila je na vlastitoj web stranici prijedlog proračuna za 2019. godinu. Proračun je objavljen kroz modul "Savjetovanje sa javnošću"te mu se može pristupiti i putem linka (proracun.hr). Proračun za 2019. planiran je na razini od gotovo 14.800,00 kn. Prijedlozi i komentari na ovaj prijedlog mogu se dati do 26.11.2018. godine.