Prijedlog proračuna za 2019. godinu

Prijedlog proračuna za 2019. godinu

Općina Kaptol objavila je na vlastitoj web stranici prijedlog proračuna za 2019. godinu. Proračun je objavljen kroz modul "Savjetovanje sa javnošću"te mu se može pristupiti i putem linka (proracun.hr). Proračun za 2019. planiran je na razini od gotovo 14.800,00 kn. Prijedlozi i komentari na ovaj prijedlog mogu se dati do 26.11.2018. godine.