Nova mehanizacija za rad zimske službe

c_300_270_16777215_0_0_images_slike2018_Zimska-sluzba-opcine-kaptol.jpg

Općina Kaptol tijekom ljeta ove godine nabavila je za potreba rada vlastitog komunalnog pogona kombinirani radni stroj, godina proizvodnje 2017., sa nizom priključka, a svakako jedan od važnijih je i nova ralica za snijeg. Nabavkom ovog stroja sa ralicom značajno će se povećati efikasnost rada zimske službe. Ova investicija vrijednosti je oko 750.000,00 Kn i financirana je vlastitim sredstvima proračuna.