Nova mehanizacija za rad zimske službe

Nova mehanizacija za rad zimske službe

Općina Kaptol tijekom ljeta ove godine nabavila je za potreba rada vlastitog komunalnog pogona kombinirani radni stroj, godina proizvodnje 2017., sa nizom priključka, a svakako jedan od važnijih je i nova ralica za snijeg. Nabavkom ovog stroja sa ralicom značajno će se povećati efikasnost rada zimske službe. Ova investicija vrijednosti je oko 750.000,00 Kn i financirana je vlastitim sredstvima proračuna.