11. Sjednica Općinskog vijeća

11. Sjednica Općinskog vijeća

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Kaptol održati  će se 30. studenoga 2018. godine  (PETAK) u 18:00 sati u općinskoj vijećnici. Predloženi dnevni red je slijedeći:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.
2. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća.
3. Prijedlog Strateškog plana razvoja poljoprivrede Općine Kaptol.
4. Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu.
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu.
6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol
7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol.
8. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade u Općini Kaptol.
9. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2019. godini.
10. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstva za novorođenčad u 2019. godini.
11. Prijedlog Odluke o sufinanciranju boravka djece u vrtićima u 2019. godini.
12. Prijedlog Odluke o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda.
13. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika.
14. Prijedlog Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika
15. Pitanja i prijedlozi o različitom.