Zaključak sa 11. sjednice Općinskog vijeća

Zaključak sa 11. sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Kaptol održalo je dana 30.11.2018. godine svoju 11. sjednicu. Sjednica je brojala 15 točaka, a svakako najzanimljivije i najznačajnije bile su: Prijedlog proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu, Prijedlog strateškog plana razvoja poljoprivrede Općine Kaptol te usvajanje Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kaptol.

Sjednici su prisustvovali svi vijećnice te predstavnik tvrtke IN Konzalting d.o.o. koji je izradio Procjenu rizika od velikih nesreća. Najznačajnija diskusija odvijala se oko točke Prijedloga proračuna za 2019. godinu. Proračun je definiran u iznosu od gotovo 14.850.000,00 kn. Najveći prihod, a ujedno i rashod je stavka za gradnju vrtića u Kaptolu u iznosu od gotovo 7,5 mil kn. Porezni prihodi planirani su u iznosu od 6,3 mil kn. Proračun, kao i sve točke dnevnog reda jednoglasno su usvojene. Do kraja godine Općinsko vijeće održat će još jednu sjednicu a svakako najzanimljivija točka bit će rebalans proračuna. Za sve građane izrađen je dokument „Vodič za građane, proračun u malom“ gdje je na pojednostavljen način pojašnjeno što je i koliko planirano, gdje i na što se troši proračunski novac.