12. Sjednica općinskog vijeća

12. Sjednica općinskog vijeća

12. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kaptol održat će se 20. prosinca 2018. godine (ČETVRTAK) u 17:30 sati u općinskoj vijećnici. Predloženi dnevni red Sjednice je slijedeći:

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.
2. Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije-usklađenje.
3. Prijedlog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija-usklađenje.
4. Analiza sustava civilne zaštite.
5. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019.-2021. godine.
6. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu.
7. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi.
8. Prijedlog Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2019. godinu.
9. Prijedlog javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2019. godinu.
10. Prijedlog Socijalnog plana Općine Kaptol za 2019. godinu.
11. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kaptol za 2019. godinu.
12. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kaptol za 2019. godinu
13. Prijedlog Odluke o prijedlogu kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Požegi.
14. Prijedlog Odluke o prijedlogu kandidata za suce porotnike Općinskog suda za mladež u Požegi.
15. Prijedlog IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu.
16. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
17. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
18. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Socijalnog plana Općine Kaptol za 2018. godinu.
19. Razmatranje pisma namjere za kupoprodaju nekretnina.
20. Pitanja i prijedlozi o različitom.