Obavijest vlasnicima objekata koji sadrži azbest

Obavijest vlasnicima objekata koji sadrži azbest

Općina Kaptol poziva sve vlasnike/korisnike stambenih građevina na kojim je kao građevinski materijal korišten azbest da lokacije takvih građevina prijave sukladno Pravilniku o građevnom otpadu koji sadrži azbest (NN 69/2016), odnosno da postupe u skladu sa člankom 18. navedenog Pravilnika.  Obavijest.pdf