Zaključak sa 13. sjednice Vijeća

Zaključak sa 13. sjednice Vijeća

Općinsko vijeće Općine Kaptol održalo je 31.01.2019. svoju 13 sjednicu Vijeća na kojoj su se našle tek 3 točke dnevnog reda. Usvojen je Prijedlog odluke o osnivanju, sastavu i strukturi civilne zaštite Općine Kaptol.

Vijeće je na prijedlog načelnika usvojilo Odluku o visini paušalnog poreza po krevetu u iznosu od 150,00 kn. Donesena je odluka o poticanju zapošljavanja, a natječaj će biti raspisan tokom veljače. Svi prijedlozi odluka usvojeni su jednoglasno.