Proljetna deratizacija na području Općine Kaptol

deratizacija.jpg

Zavod za javn o zdravstvo i ove će godine provoditi deratizaciju na području naše Općine. Detaljnije na linku: Detaljan plan deratizacije. Deratizacija će se provoditi od 24.04. - 29.04.2019. godine.