Recikliranje otpada

Recikliranje otpada

Općina Kaptol ovim putem obavještava sve svoje sugrađane kako je u Požegi s radom počelo Reciklažno dvorište, na adresi industrijska 25/c. Do izgradnje reciklažnog dvorišta u Kaptolu, svi stanovnici Općine Kaptol mogu besplatno u Požegi predati sav svoj otpad koji se može reciklirati. Trenutno je moguće odložiti 48 vrsta otpada. Detaljnije pogledajte u informativnom letku. Informativni letak reciklažno dvorište Požega.