Zaključak sa 17. sjednice Općinskog vijeća

Zaključak sa 17. sjednice Općinskog vijeća

Općinsko Vijeće Općine Kaptol održalo je 06. rujna svoju 17. sjednicu. Dnevni red činilo je 12 točaka a svakako najzanimljivije su bile: Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, II. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu te nova Odluka o komunalnom redu.

U prvom polugodištu 2019. realizirano je 31% planiranih prihoda ili 4.610.000,00 kn, rashodi su pak ostvareni u iznosu od 3.490.000,00 ili oko 23%. Rebalansom proračuna proračun je uvećan na razinu od 15.900.000,00 kn, odnosno uvećanje je za 250.000,00 kn u odnosnu na prethodni plan. Zbog velikih investicija koje su krenule u drugoj polovici godine i koje će krajem godien doći na naplatu, Općina je donijela odluku o kratkoročnom zaduženju kako bi na vrijeme izvođačima isplatila naknadu za izvršene radove. Budući da je zakonski nemoguće dobiti europska sredstva prije no što se projekt završi, Općina će pozajmicu vratiti do sredine 2020. godine. Odluka o komunalnom redu usklađena je sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, a njenu provedbu nadzirat će komunalni redar koji po ovoj odluci ali i po samom Zakonu ima veće ovlasti nego prije. Sve odluke sa 17. sjednice donesene su jednoglasno.