18. sjednica Općinskog vijeća

c_300_270_16777215_0_0_images_slike2014_vijece.jpg

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Kaptol održati će se 09. prosinca 2019. godine (PONEDJELJAK) u 18:00 sati u Općinskoj vijećnici. predloženi dnevni red sjednice je slijedeći:


1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.
2. Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Općine Kaptol.
3. Prijedlog Odluke o prijedlogu izbora člana NO Komunalca Požega d.o.o..
4. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju rada službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol.
5. Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.
6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu.
7. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kaptol za 2020. godinu.
8. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kaptol za 2020. godinu.
9. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Kaptol.
10. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Kaptol.
11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kaptol za 2020. godinu.
12. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava za novorođenčad u 2020. godini.
13. Prijedlog Odluke o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda u 2020. godini.
14. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Općine Kaptol u 2020. godini.
15. Prijedlog Pravilnika o stipendijama i drugim oblicima potpore studentima iz Općine Kaptol.
16. Pitanja i prijedlozi o različitom.