Radne bilježnice za sve osnovnoškolce

c_300_270_16777215_0_0_images_slike2019_knjige.jpg

Općina Kaptol i ove je godine osigurala u svom proračunu 75.000,00 kn za kupnju radnih bilježnica za sve učenike Osnovne škole V. Korajca iz Kaptola. Radne bilježnice će naručiti škola, a platiti Općina tako da roditelji i djeca oko nabave istih nema nikakvu obvezu.