Nove odluke Stožera CZ

Nove odluke Stožera CZ

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je tri nove odluke:
1. Odluka o ograničavanju društvenih okupljanja
2. Odluka o izmjeni odluke o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od 100 sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
3. Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski.
Pojašnjenje Ravnateljstva civilne zaštite za prve dvije odluke kojima se uređuje način organiziranja i ograničenja okupljanja na kojima se očekuje više od 50 osoba. Jedna je opća i primjenjuje se na sva okupljanja, a duga je posebna i ograničava neka okupljanja prenosimo u cijelosti.

1. ODLUKA KOJA SE PRIMJENJUJE NA SVA OKUPLJANJA

(donesena 10.07.2020. i izmijenjena 12.10.2020.)

Odluka o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je je prisutno više od 50 (prije je bilo 100) sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

- Organizatori svih okupljanja na kojima se očekuje dolazak više od 50 osoba (prije je bilo 100), osim onih koja se temeljem Zakona o javnom okupljanju prijavljuju Ravnateljstvu policije, obvezni su nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskog centra 112 dostaviti obavijest o okupljanju u kojoj se navodi:

• svrha, mjesto, dan i vrijeme održavanja okupljanja
• podatci osobe za kontakt
• očekivani broj osoba
- Organizatori su obvezni voditi pisanu evidenciju i čuvati ju najmanje 14 dana
- Ako se utvrdi da je netko od sudionika zaražen virusom SARS-CoV-2 u najkraćem roku evidenciju dostaviti teritorijalno nadležnoj službi Ravnateljstva civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskog centra 112

2. ODLUKA KOJA SE PRIMJENJUJE NA NEKA DRUŠTVENA OKUPLJANJA
primjerice koncerte u ugostiteljskim objektima, sajmove, privatna i korporativna okupljanja i svečanosti, razne promocije, savjetovanja, simpozije i sl.

(donesena 12.10.2020.)

Odluka o ograničavanju društvenih okupljanja
- Organizatori društvenih okupljana na koja je pozvano ili se očekuje više od 50 osoba, a koja nisu izuzeta Odlukom dužni su najkasnije 5 dana prije okupljanja, putem elektroničke pošte županijskog centra 112, zatražiti suglasnost nadležnog županijskog stožera

- Ako ne dobiju suglasnost, ili ju ne zatraže a morali su, društveno okupljanje se ne smije održati
- Suglasnost se ne mora tražiti za:

• profesionalne umjetničke izvedbe i programe
• amaterske kulturno-umjetničke izvedbe i programe
• kino projekcije,
• sportska natjecanja
• okupljanja tijekom svadbenih obreda i svadbenih svečanosti
• pogrebe, posljednje ispraćaje i polaganja urni
• vjerske obrede
• izložbe u muzejski, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima.

ZAKLJUČNO
Obveze iz Odluke navedene pod rednim brojem 1. primjenjuju se na sva okupljanja na kojima se očekuje više od 50 osoba, s time da jedino organizatori koji okupljanje prijavljuju Ravnateljstvu policije nisu obvezni slati obavijest i županijskoj službi civilne zaštite.

Dodatnu obvezu traženja suglasnosti od županijskog stožera civilne zaštite propisanu Odlukom pod rednim brojem 2. imaju organizatori okupljanja na kojima se očekuje više od 50 osoba, a ne pripadaju nekom vidu sljedećih okupljanja:

• profesionalne umjetničke izvedbe i programe
• amaterske kulturno-umjetničke izvedbe i programe
• kino projekcije,
• sportska natjecanja
• okupljanja tijekom svadbenih obreda i svadbenih svečanosti
• pogrebe, posljednje ispraćaje i polaganja urni
• vjerske obrede
• izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima.