Potrebna nam je Vaša pomoć!

Potrebna nam je Vaša pomoć!

Općina Kaptol u fazi je izrade monografije. Ono čega nam trenutno nedostaje su stare fotografije naših obrtnika ili prikaza radnji kojih više nema (pečenje rakije se ne broji 😀. ) Ukoliko imate i želite ustupiti takvu fotografiju, potrebno ju je donijeti u Općinu Kaptol kako bi se ista skenirala, te će Vam odmah biti vraćena.  Hvala svima unaprijed.