Stanovništvo nekada...

Stanovništvo nekada...

Popis poljoprivrede proveden je 2020. godine, a u jesen 2021. biti će popis stanovništva. Budući da se priprema monografija Općine Kaptol, došli smo do podataka o broju stanovništva i kućanstava u neka davna vremena.