128. Izvještajna i Izborna skupština DVD-a Kaptol

128. Izvještajna i Izborna skupština DVD-a Kaptol

27.03.2021. Vatrogasno društvo Kaptol održalo je redovitu 128. Izvještajnu, a ujedno i Izbornu skupštinu. Skupština se održala sukladno epidemiološkim mjerama uz prisustvo dijela članstva koje je činilo kvorum Skupštine. Svakako dvije najvažnije točke dnevnog reda bile su usvajanje novog Statuta izrađen po novom Zakonu o vatrogastvu te izbor novih tijela Društva. Aktivnosti DVD-a Kaptol u 2020. godini svedene su na minimum, a radilo se samo ono nužno i neophodno za opstojnost društva i sigurnost građana. Sreća u nesreći je da je tokom 2020. bilo vrlo malo intervencija a što je zasigurno rezultat propisanih mjera Nacionalnog stožera gdje se cjelokupnom pučanstvu smanjilo, odnosno ograničavalo kretanje. DVD Kaptol kao i sva društva s područja Općine aktivno se uključio u rad Civilne zaštite Općine Kaptol. Izdavanje propusnica, obilazak mjesta i kontrola provedbe naređenih mjera samo su neke od aktivnosti koje su izvršavane čitavu 2020. godinu. Sve svoje zakonom propisane obveze Društvo je izvršavalo u skladu s mogućnostima i u skladu s vremenom, odnosno tadašnjom situacijom. Vatrogasne vježbe, natjecanja, druženja, manifestacije, proslave, izleti, obilježavanje svetkovina sve je to u 2020. izostalo, tako da, možemo to tako reći održavan je samo „hladni pogon“ te intervencije prema potrebama i dojavama. Nisu samo proslave i druženja izostali, izostale su obuke, školovanja, tečajevi i ostali oblici na kojima se vatrogasci osposobljavaju i usavršavaju. Protekle, 2020. godine održano je 6 sjednica od čega 1 sjednica sveukupnog članstva, 4 sjednica Upravnog odbora i 1 sjednica Nadzornog odbora. Društvo danas broji ukupno 62 člana (38 operativna člana, 23 izvršna člana, 1 pričuvni). Podatke o broju djece i mladeži za ovu godinu nema jer se gotovo godinu i pol nije ništa radilo s djecom. Budući da je došlo do smjene generacija ovaj podatak za ovu godinu je nepoznat. Članovi po zvanjima: Jedan počasni vatrogasni časnik, pet vatrogasnih časnika 1. klase, tri vatrogasna časnika, jednog vatrogasnog dočasnike 1. klase, dvanaest vatrogasnih dočasnika, šesnaest vatrogasaca 1. klase i 24 ispitanih vatrogasaca. Operativno djelovanje: Prošle godine, članovi DVD-a Kaptol na intervencije su izišli ukupno 24 puta. Požarnih intervencija bilo je 5, Tehničkih intervencija je bilo 8, Ostalih intervencija bilo je 11
Od ostalih aktivnosti možemo spomenuti da je 14 puta vršen prijevoz vode, te dodatnih 7 usluga. Aktivnosti za potrebe Civilne zaštite nisu evidentirane ali se kontinuirano radilo od travnja do lipnja 2020. gdje je svaki dan bilo angažirano minimalno dva vatrogasca za potrebe izdavanja propusnica tako i za potrebe nadzora. Sukladno epidemiološkim mjerama, članovi DVD Kaptol, pod vodstvom zapovjednika, u smanjenom intenzitetu su održavali praktične vježbe radi osvježavanja znanja i vještina operativnih članova. Vježbe su se većinom izvodile kako bi se usavršila uporaba tehničkog alata ali i osvježila znanja i organiziranost pri korištenju učestale vatrogasne opreme. Prošle godine vatrogasci su na sahranama sudjelovali 13 puta. U razdoblju od 21. lipnja do 22. srpnja kada je vrijeme žetve i pojačana opasnost od požara, 40-ak vatrogasaca provodilo je dežurstva te su tada svakodnevno bila u pripravnosti dvojica vatrogasca. U 2020. godini DVD Kaptol potrošio je oko 100.000,00 kn, 25.000,00 kn uloženo je na održavanje opreme (popravci vozila) te oko 25.000,00 na nabavu zaštitne opreme (zaštitna odjela) što je gotovo 50% svih prihoda. Manifestacije i humanitarni rad: Ono što krasi ovo društvo je svakako sudjelovanje u svim sferama života i rada sugrađana, a to je: Aktiviranost i rad u sustavu Civilne zaštite, pomoć čaglinskim vatrogascima u otklanjanju stabala i drugih predmeta prilikom olujnog vjetra početkom kolovoza 2020. te prikupljanje humanitarne pomoći za Petrinju. Pod točkom različito, Mile Pavičić, općinski načelnik u svom kratkom obraćanju naglasio je kako Općina uvelike uvažava vatrogastvo te kako je ispoštovala sve svoje obveze vezano za financijska davanja. Zahvalio je bivšem vodstvu Društva na suradnji a novom vodstvu zaželio uspješan rad, te je potom uručio nagradu „Uzoran Vatrogasac“ Zdenku Pavloviću iz Podgorja (plaketa i novčana nagrada od 1.000,00 kn). Potom je sada već bivši predsjednik, Tihomir Šmitpeter iznio nekoliko riječi na kraju svog mandata i zahvalio se svima na suradnji te naglasio da će i nadalje raditi kao član Upravnog odbora.

Budući da je ovo bila Izborna i izvještajan skupština, izabrana su na mandat od 5 godina nova tijela društva:
Tomislav Golić -predsjednik
Zdravko Sadilek – zamjenik predsjednika
Josip Soudek – tajnik
Ladislav Sadilek - blagajnik
Josip Svoboda – Zapovjednik
Željko Svoboda – zamjenik zapovjednika
Željko Guzanović - spremištar
Upravni odbor:
1. Tomislav Golić -
2. Zdravko Sadilek
3. Josip Soudek
4. Ladislav Sadilek
5. Josip Svoboda
6. Žejko Svoboda
7. Željko Guzanović
8. Tihomir Šmitpeter
9. Zvonko Jurić
10. Leopold Nemec
11. Dinko Kunkera
12. Damir Matešić
13. Marko Šnajder

Zapovjedništvo:
1. Josip Svoboda
2. Željko Svoboda
3. Severin Mandić
4. Željko Guzanović
5. Željko Jurić
6. Marko Mijić
7. Vjekoslav Juranović
Nadzorni odbor:
1. Zdravko Šmitpeter
2. Zdravko Peroutka
3. Vlado Mautner