29. Sjednica Općinskog vijeća

29. Sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Kaptol održat će dana 31. ožujka svoju posljednju sjednicu Općinskog vijeća u ovom sazivu. Dnevnim redom sjednice predviđeno je 18 točaka, a kao dvije najbitnije svakako su: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu te I. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu. Oba ova dokumenta kao i većina odluka koje su na dnevnom redu bile su objavljene na javnom savjetovanju i javno svima dostupne. U toku javnog savjetovanja nije pristigao niti jedna prijedlog na izmjenu ili dopunu odluka. Predloženi dnevni red 29. sjednice je:
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.
2. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
3. Prijedlog Programa potpora za poticanje razvoja turizma na području općine Kaptol u 2021. g.
4. Prijedlog Statuta Općine Kaptol
5. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu.
6. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2020. godine.
7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Kaptol.
8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Kaptol.
9. Izvješće o radu općinskog načelnika za period od 01.07.- 31.12.2020. g.
10. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kaptol za 2021. g.
11. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu na području Općine Kaptol.
12. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu na području Općine Kaptol.
13. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2021. g..
14. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu u Općini Kaptol za 2021. g.
15. Prijedlog I. izmjena i dopuna Socijalnog plana Općine Kaptol za 2021. godinu.
16. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol.
17. Razmatranje pisma namjere za zamjenu nekretnina.
18. Pitanja i prijedlozi o različitom.