Zaključak sa 29. sjednice Općinskog vijeća

Zaključak sa 29. sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Kaptol održalo je dana 31.03.2021. godine 29. sjednicu, ujedno i posljednju sjednicu u ovom sazivu. Sjednici je prisustvovalo 10 od 13 vijećnika. Svih 18 točaka dnevnog reda jednoglasno je usvojeno. Osim potpora za otvaranje obrta i nova zapošljavanja, Općinsko vijeće donijelo je i odluku o poticanju turizma na području Općine Kaptol. Navedenom odlukom predviđeno je subvencioniranje otvaranja novih smještajnih objekata, odnosno povećanje postojećih. Predviđena subvencija iznosi 1.000,00 kn za svaki novoregistrirani ležaj. Svakako najvažnije odluke bile su 1. Izmjene i dopune proračuna za 2021 te Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu. 1. Izmjenama i dopunama proračuna, prihodi i rashodi uravnoteženi su na oko 16.900.000,00 kn. Prema godišnjem izvješću o izvršenju proračuna za 2020. Općina Kaptol ostvarila je slijedeći rezultat. Prihodi i primitci ostvareni su u iznosu od 13.321.073,94 kn, što je na razini prošlogodišnjeg rezultata. Rashodi i izdatci realizirani su u iznosu od 12.723.221,60 kn, odnosno oko 14% manje nego prethodne godine. Rezultat poslovanja na kraju godine iznosio je – 207.459,70 kn. Negativan poslovni rezultat prvenstveno je takav jer Općina nije dobila drugi dio, odnosno preostalih 50% sredstava za izgradnju vrtića u iznosu od oko 3.000.000,00 kn.