Kante za odvojeno prikupljanje otpada

Kante za odvojeno prikupljanje otpada

Općina Kaptol dobila je za svoje područje žute i plave kante (papir i plastika) za odvojeno prikupljanje otpada. Kante će se dijeliti po naseljima tokom mjeseca svibnja. Pravo na kantu imaju svi koji do sada imaju zelenu kantu, odnosno oni koji plaćaju odvoz smeća. Navedene kante zamijenit će do sada korištene plastične vreće. Budući da su kante nabavljene dijelom iz sredstava EU, postupak podjele i sama podjela biti će nešto sporija zbog potrebne evidencije i dokumentiranja. Redoslijed podjele i samu podjelu vršit će tvrtka Komunalac Požega d.o.o. uz asistenciju djelatnika Općine Kaptol.